GPC – Productcodes

Frug I Com heeft nu alle GPC productinformatie van de AGF producten opgeslagen in een GPC-applicatie. Hierin kan je snel en eenvoudig alle GPC productinformatie opvragen die je wenst. Klik hiervoor op GPC-Search

Daarnaast heeft Frug I Com een speciale poster gemaakt , waarop alle producten volgens de GPC classificatie getoond worden. De producten zijn gebundeld per klasse weergegeven. De poster is vrij beschikbaar en kan bij Frug I Com worden aangevraagd. Zie daarvoor onze contactinformatie.

Wat is GPC – Global Product Classification?

Global Product Classification (GPC) is de Internationale Productclassificatie voor AGF-producten gebaseerd op een bestaande GS1 standaard. GPC zorgt voor een eenduidige weergave van de bestelgroepen waarbinnen AGF-producten vallen. Voor de AGF-sector is het een belangrijke aanvulling op bestaande GS1 standaards. GPC maakt verdere internationale standaardisatie van het handelsproces mogelijk. Category Management bij (inter)nationale retailers is gebaseerd op GPC.

GPC - Productcodes_5

Hoe werkt GPC?

GPC is een hiërarchische indeling voor productclassificatie. In de afbeelding hieronder is als voorbeeld de indeling voor ronde tomaten schematisch weergegeven.

  1. Binnen GPC begint de indeling bij een Segment: AGF producten vallen onder Voedingsmiddelen, Dranken en Tabakswaren.
  2. Hierna verdelen we het onder naar de Familie: In het bovenstaande voorbeeld is dit Groente (niet blad) Onbewerkt en Onverwerkt (vers).
  3. Daarna gaan we naar de Klasse: in dit geval Tomaten.
  4. Tenslotte komen we bij het meest gangbare niveau op het gebied van product classificatie, namelijk de Brick code. De Brick oftewel bouwsteen geeft een specifieke productsoort en/of producttype aan. In dit geval Ronde Tomaten.
  5. Mocht je het product nog verder willen specificeren, dan gebeurt dit middels de Brick attributen en daarbij behorende waardes. Hiermee specificeren we bijvoorbeeld de kwaliteit, teeltwijze, kleur en land van oorsprong van een product.

In de afbeelding hieronder is een voorbeeld van het gebruik van attributen weergegeven voor de Brick ronde tomaten.