Werkgroep Standaardisatie

Vertegenwoordiging GS1

Werkgroep standaardisatie

De Werkgroep Standaards (WGS) speelt een actieve rol in het tot stand komen en verbeteren c.q. AGF toepasbaar maken van de standaarden. In deze werkgroep wordt intensief samengewerkt tussen de sector, GS1 Nederland en Frug I Com. De WGS bestaat uit 10 personen waarvan 7 medewerkers direct actief zijn op het raakvlak van ICT en standaarden in hun ondernemingen.

Waar nodig richt de WGS projectgroepen in die een deel van de activiteiten op zich nemen.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een probleem melden aan de WGS? neem dan contact op door een mail te sturen aan administratie@frugicom.nl.