Bijna 20 jaar stimuleert Frug I Com in nauwe samenwerking met GroentenFruit Huis, de Keteninformatie & - Standaardisatie voor - en met de groente- & fruit sector. Klanten en consumenten eisen correcte productinformatie. Het produceren en verhandelen van groente- en fruitproducten kan tegenwoordig niet meer zonder betrouwbare en actuele informatie. Ieder AGF-bedrijf wordt steeds meer data-gedreven.

Productinformatie is net zo belangrijk als productkwaliteit.

frugicom---informatie-is-ons-product-def

Frug I Com is er voor AGF-bedrijven

Frug I Com stimuleert de informatie uitwisseling in de AGF-keten door te werken aan één DigiTAAL voor de AGF-sector.

Retailkrant

Voor een optimale informatie uitwisseling in de AGF-keten én voor de beste informatievoorziening naar klant en consument is Datakwaliteit van groot belang.

GPC - Productcodes Search

Frug I Com heeft nu alle GPC productinformatie van de AGF producten opgeslagen in een GPC-applicatie. Hierin kan je snel en eenvoudig alle GPC productinformatie opvragen die je wenst.

Wat is Frug I Com?

Frug I Com is een unieke samenwerking binnen de Nederlandse AGF-keten (Aardappelen, Groenten en Fruit). We richten ons op het gebruik van elektronische gegevensuitwisseling tussen de AGF-schakels, door een uniforme wijze van codering en labeling met gebruik van elektronische berichten.

Door deze standaard kunnen AGF-bedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering. Dit alles met als resultaat een snellere en efficiëntere AGF-keten waar minder fouten gemaakt worden.