Kernactiviteiten

Belangenbehartiging in netwerken

De Nederlandse AGF-keten is gebaat bij het maximaal toepassen van standaarden. Frug I Com vertegenwoordigt in deze de belangen van de keten, zowel nationaal als internationaal. Hiertoe heeft ze toegang tot hierin actieve netwerken.

Begeleiden en ondersteunen ketens

De overgang van ondernemingen naar nieuwe standaarden is een complex proces. Frug I Com begeleidt ondernemers en ondersteunt bij deze overgang. Hiervoor is het noodzakelijk, dat Frug I Com helpt om de voordelen op bedrijfsniveau zichtbaar en kwantificeerbaar te maken. Hierbij ligt het accent op het zichtbaar en kwantificeerbaar maken van deze voordelen in een beperkt aantal praktijksituaties, waarbij steeds de hele keten betrokken is. Er zullen dus praktijkoplossingen komen, die als test-cases voor de hele sector kunnen dienen. Steeds zal gewerkt worden met producten van teler tot retailer.

Uitdragen

Het uitdragen van het belang van standaarden voor keten en bedrijf. Dit niet alleen naar de individuele ondernemers maar ook naar sectororganisaties, overheid, controle-instanties enzovoort.

Signaleren, analyseren & kennis

Het signaleren van ontwikkelingen in de keten, markt en standaarden en analyseren welke effecten dit heeft voor de sector. Op basis hiervan richting geven aan de activiteiten van Frug I Com. Kennnis speelt een cruciale rol in het komen tot toepassing van standaarden. Deze kennis moet Frug I Com opbouwen samen met de diverse kennisinstituten. Vervolgens borgen door deze vast te leggen. Tenslotte dient de kennis ontsloten te worden voor de ondernemers in de keten.