Opzeggen Codepakket

Beëindigen GLN

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van uw GLN nummer via het Frug I Com stimuleringsfonds, kunt u deze jaarlijks opzeggen. Uw opzegging dient uiterlijk 31 oktober binnen te zijn. Indien het later dan deze datum binnen is, zal de opzegging per het einde van het volgende jaar van kracht zijn.

U kunt uw GLN opzeggen middels het hiernaast weergegeven formulier. Op basis van de door u ingevulde gegevens zal u een schriftelijk verzoek worden toegestuurd. Indien dit verzoek ondertekend retour wordt gestuurd naar Frug I Com service desk, zal uw opzegging in behandeling worden genomen.

U kunt ook direct contact opnemen met de Frug I Com service desk om uw beëindiging door te geven.
Telefonisch: 0031793681185 E-mail: [email protected]

Opzegging GLN

Opzeggingsvoorwaarden

Het GLN basic pakket brengt jaarlijkse kosten met zich mee voor het gebruiksrecht (zie hiervoor de pagina servicepack basic). Het basic pakket kan echter slechts per einde van het kalenderjaar worden opgezegd. Hiervoor geld een opzegtermijn van 3 maanden. Het is dus noodzakelijk dat de opzegging uiterlijk 30 september bij Frug I Com binnen is.
Is dit niet het geval? Dan zullen de kosten voor het gebruiksrecht van het volgende jaar alsnog in rekening worden gebracht.