AGF in de keten

Standaardisatie in de keten

De AGF-markt wisselt bij aan- en verkooporders continu informatie elektronisch uit. Hierbij is uniformiteit en standaardisatie van groot belang. Telers hebben er baat bij om bij die ontwikkeling aan te sluiten. Ook supermarkten digitaliseren hun informatievoorziening verder en kiezen voor hetzelfde systeem: de internationale GS1 standaardisatie. Standaardisatie leidt tot kostenverlaging, snellere handel, minder fouten en grotere efficiëntie, zeker bij gegevensuitwisseling met andere schakels in de keten.

Teelt

Teelt digitaliseert. Het gebruik van scanning en automatische identificatie tijdens de teelt en bewerkingen neemt gestaag toe. Telers, handelaren en toeleveranciers onderkennen steeds meer, dat berichtenstandaarden nut hebben voor de AGF-sector. Liefst driekwart zegt de voordelen te zien, vooral voor de besparing in tijd en kosten. Bijna de helft van de bedrijven is bereid een standaard te gebruiken. Kortom, er is draagvlak in de sector. Desondanks heeft niet iedereen de juiste kennis huis waardoor gebruik van elektronisch berichtenverkeer achterblijft.

Handel en bewerking

Bedrijven die AGF verhandelen of bewerken ontvangen product van diverse toeleveranciers. Daarna verwerken ze product tot meerwaarde. Of ze zorgen ervoor dat het product op tijd bij de klant komt. Dit kan efficiënt en betrouwbaar met één uniform systeem voor elektronische uitwisseling van informatie van aan- en verkooporders.

Retail

Supermarkten introduceren steeds vaker verzendcodes en -berichten in hun bedrijfsvoering. De unieke code, ook wel serial shipping container code (SSCC) genoemd, geeft informatie over de inhoud van bijvoorbeeld een pallet met goederen. De informatie is in de vorm van een barcode aangebracht op pallets en containers.

Elektronische verzendberichten met de code vereenvoudigen de goederenontvangst. Bij inname van pallets (bij een magazijn) is de code te scannen, waarmee de hele zending in één keer elektronisch is geboekt. Dankzij de verzendcode en het verzendbericht is de palletlading bovendien in het hele traject tussen producent en retail te traceren