Computable Awards 2018

Fruit 4.0 is genomineerd voor de Computable Awards 2018, als ICT-project van het jaar in het MKB. Daar zijn we super trots op! 

Jij stemt toch ook op Fruit4.0?
Stemmen kan via onderstaande button. Om het stemproces eerlijk te laten verlopen moet je eerst je naam en mailadres invullen, waarna je een mail krijgt met een link om te stemmen. Fruit4.0 vind je vrij ver onderaan in de lijst in de categorie ‘ICT-project van het jaar in het MKB’.

 

Fruit 4.0

Rapport Fruit 4.0: De vruchten van meer technologie

Het produceren van fruit kan tegenwoordig niet meer zonder betrouwbare en actuele informatie. Fruitbedrijven worden gemiddeld groter, ketens worden flexibeler en stellen meer klantspecifieke eisen, de markt vraagt gedetailleerde informatie over het teeltproces en ook voor regelgeving en certificering moeten veel data worden uitgewisseld. Deze ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan het informatiemanagement van fruittelers. 

Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van internet, sensoren, drones en robots in een stroomversnelling gekomen.  Ondanks de veelbelovende technologische ontwikkelingen en de toenemende behoefte aan informatie blijven de automatisering en digitalisering in de fruitsector achter ten opzichte van andere agrarische sectoren.

Voor de Nederlandse Fruittelers Organisatie, FME, Fedecom en het team Tuinbouw Digitaal was dit de aanleiding om aan Wageningen UR (LEI en PPO) te vragen om een roadmap voor automatisering en digitalisering in de Nederlandse fruitteelt te ontwikkelen.

Klik hier om dit rapport te downloaden.

Wat is Fruit 4.0?

Fruittelers kunnen nog veel winst behalen met de introductie van ICT en nieuwe technologieën in de fruitteelt. Datamanagement is de smeerolie om dit vliegwiel in beweging te krijgen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport Fruit 4.0: de vruchten van meer technologie. Het rapport toont daarnaast in een roadmap welke stappen spelers in de keten hiervoor moeten maken.

Lees meer