Cookie instellingen wijzigen
 

Nieuwsartikel

Blog: Breed gebruik Global Location Number (GLN)

Voor exportregelingen van AGF-producten is het van belang om bij de Gecombineerde Opgave per perceel een Global Location Number (GLN) digitaal vast te leggen. De afgelopen jaren heeft het GroentenFruit Huis in samenwerking met ketenplatform Frug I Com* ingezet op het gebruik van de internationale GS1 standaard Global Location Number (GLN). Dit betekent dat het gebruik door teeltbedrijven, handelsbedrijven en sorteer-en pakstations in de AGF-sector wordt gestimuleerd. De achterliggende gedachtegang is dat deze identificatie niet alleen waarde heeft voor de afzet van producten in eigen land, maar vooral buiten de landsgrenzen waarde vertegenwoordigd. 

Voor andere identifiers zoals Kamer van Koophandel of BRS-nummer is dit veel minder het geval, omdat zij uitsluitend binnen Nederland gebruikt worden. GLN staat voor een wereldwijd unieke 13-cijferige GS1-adrescode. Een belangrijk voordeel is dat de GS1-adrescode in verschillende sec­toren internationaal geaccepteerd is door het bedrijfsleven en over­heidsinstanties (o.a. KCB, NVWA en Douane). De GLN is een ge­bruiksrecht en heeft de structuur van de alom bekende barcode (EAN-13). Op basis van een GLN codeserie kunnen naast de juridische entiteit van het bedrijf ook de teeltlocaties (o.a. kassen), percelen, sorteer- en pak­stations en bewaarloodsen uniek geïdentificeerd worden. Binnen de land- en tuinbouw wordt het steeds be­langrijker om de oorsprong van producten aan te geven.

Het Global Location Number (GLN) zorgt ervoor dat de traceerbaarheid van producten wordt vergroot, omdat de oorsprong heel gespecificeerd en eenduidig vast­gesteld kan worden. Het leeuwendeel van de Nederlandse groente- en fruittelers vermelden hun eigen GLN nummer als GlobalGAP nummer op zowel handels- als consumenteneenheden. Ook wordt de GS1-adrescode geaccepteerd als identificatie voor certificering conform Qualität & Sicherheit (QS) en Milieukeur. Dit betekent dat bedrijven met een identificatie drie certificaten kunnen bedienen. Binnen de sierteelt- en AGF-sector wordt GLN breed ingezet. De implementatie in de glasgroenten en fruitteelt is grotendeels afgerond. 
Bij de export van paprika’s naar China worden de teeltlocaties met GLN geïdentificeerd.

Op dit moment worden GLN’s voor percelen ingezet bij de export van uien naar Indonesië en export van hard fruit naar China, Vietnam & Brazilië. Ook op andere exportmarkten wordt ingezet op het gebruik van GLN. Een logische vervolgstap voor de AGF-sector is om bij de Gecombineerde Opgave niet alleen de GLN van het bedrijf, maar ook de GLN per perceel als aanvullende identificatie te vermelden. Na invoering gaan exportproducten op termijn meer vertrouwen genieten van exportlanden, omdat overheidssystemen feitelijk aantonen dat de unieke identificatie van zowel bedrijf als onderliggende percelen daadwerkelijk op orde zijn. Ook kunnen exportcontroles (exportvolumes gekoppeld aan areaal) efficiënter en doelmatiger uitgevoerd worden. De controlekosten kunnen zodoende tot een minimum beperkt worden.


Johan den Engelse: denengelse@frugicom.nl , aanvraag GLN-serie, Frug I Com: registratie@frugicom.nl

Comments

Please login or register to post comments.

Print
Geplaatst: aug 2, 2017,
Categorieën: Frug I Com, Servicepacks,
Reacties: 0,
Tags:
Rate dit item:
Geen rating