Cookie instellingen wijzigen
 

Verslag 30 oktober 2018

Op dinsdag 30 oktober kwamen de Frug I Com Solution Providers wederom bij elkaar in het HortiVERSum. "Het was een geïnteresseerde en actief betrokken groep", aldus programmamanager Ruud Hoosemans. Er werd onderling (opnieuw) kennis gemaakt, kaartjes uitgewisseld en vervolgafspraken gemaakt. Ook werden de genodigden bijgepraat over de laatste stand van zaken omtrent (internationale) standaardisatie en upcoming events zoals het EU Fresh Info Forum (29 November). 


Presentatie