Cookie instellingen wijzigen
 

Visie

De ambitie van Frug I Com is om de AGF-sector voortdurend en zo effectief mogelijk in te laten spelen op de Digitale mogelijkheden die de markt en de keten vragen en de veranderingen die de consument wilt.

Missie

Vanuit Frug I Com willen de toepassing van vernieuwende informatie & communicatie technologie in de Nederlandse AGF-keten bevorderen en de randvoorwaarden hiervoor creëren c.q. optimaliseren. Basis hiervoor is het beschikbaar krijgen en houden van een standaard voor elektronisch berichtenverkeer, coderingen en labels voor de AGF-keten.

Wat is Frug I Com?

Frug I Com is een unieke samenwerking binnen de Nederlandse Aardappelen, Groenten- en Fruitketen (AGF-keten). We richten ons op het gebruik van elektronische gegevensuitwisseling tussen de AGF-schakels, door een uniforme wijze van codering en labeling met gebruik van elektronische berichten. Door deze standaard kunnen AGF-bedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, product tracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering. Dit alles met als resultaat een snellere en efficiëntere AGF-keten waar minder fouten gemaakt worden.

Welke partijen werken samen?

Doelen

De doelstelling van Frug I Com is te definiëren als het maximaliseren van Digitale informatie-uitwisseling tussen schakels in de keten, gebaseerd op gestandaardiseerde berichten, identificatie standaarden en coderingen. Uiteindelijk is een ideaalbeeld dat 100% van de informatie op deze wijze wordt uitgewisseld.

De keten door

 

Frug I Com heeft een aantal korte introductiefilms gemaakt. Bekijk hier het eindresultaat: