Cookie instellingen wijzigen
 

Visie

De ambitie van Frug I Com is om de AGF-sector zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk klaar te laten zijn om in te spelen op de mogelijkheden die de keten vraagt en de veranderingen die de consument wil.

Missie

Het bevorderen van toepassing van vernieuwende informatie & communicatie technologie in de Nederlandse AGF-keten en de randvoorwaarden hiervoor te creëren c.q. optimaliseren. Basis hiervoor is het beschikbaar krijgen en houden van een standaard voor elektronisch berichtenverkeer, coderingen, labels etc. voor de AGF-keten.

Wat is Frug I Com?

Frug I Com is een unieke samenwerking van de Nederlandse Aardappelen, Groenten- en Fruitketen (AGF-keten). Uiteindelijke doelstelling is het invoeren van elektronische gegevensuitwisseling tussen de AGF-schakels, door uniforme wijze van labeling met gebruik van elektronische berichten. Door de standaard kunnen AGF-bedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering. Dit alles met als resultaat een snellere en efficiëntere AGF-keten waar minder fouten gemaakt worden.

Welke partijen werken samen?

Doelen

De doelstelling van Frug I Com is te definiëren als het maximaliseren van informatie-uitwisseling tussen schakels in de keten, gebaseerd op gestandaardiseerde berichten, identificatie standaarden en coderingen. Uiteindelijk is een ideaalbeeld dat 100% van de informatie op deze wijze wordt uitgewisseld.

De keten door

 

Frug I Com heeft een aantal korte introductiefilms gemaakt. Bekijk hier het eindresultaat: