Wat is het IDA-project?

Er zijn verschillende ontwikkelingen op ICT-gebied gaande die veel mogelijkheden voor  de AGF-sector bieden. Denk hierbij aan Datakwaliteit 2.0, Data Management Services voor productkwaliteit, Big Data-koppelingen, Track & Trace voor voedselveiligheid, de opkomst van keten informatiesystemen, investeringen in Blockchain, enzovoorts. Deze ontwikkelingen gaan in de komende jaren onze sector sterk beïnvloeden. Dat zien we nu al doordat deze onderwerpen op de agenda staan bij grote events zoals het EU Fresh Info Forum. Bovendien is er ook veel (media) aandacht voor de concrete financiële investeringen van retailers in Data source en gemechaniseerde DC’s. 

Dit lijkt wellicht langs ons heen te gaan, maar het heeft een zodanige impact op de AGF-sector dat we ons hierop serieus moeten voorbereiden. Daarom heeft Frug I Com in samenwerking met het GroentenFruit Huis het IDA project gestart. IDA staat voor Inventarisatie Datakwaliteit in AGF. 

Wat is DatakwaliTijd 2.0?

Het project DatakwaliTijd 2.0, dat door GS1 NL, in opdracht van de retailers en enkele foodservice bedrijven wordt getrokken, loopt inmiddels al weer enkele maanden. Het doel van het project, waarin door o.a. retailers inmiddels € 1,6 mln. is geïnvesteerd, is het realiseren van correcte, complete en up-to-date artikelgegevens. Alle AGF-bedrijven gaan de komende maanden de impact van dit project ervaren, maar onderzoek onder een aantal leden van GroentenFruit Huis laat zien dat onze sector nog onvoldoende is voorbereid. Waar staat u t.a.v. DatakwaliTijd 2.0?

Lees meer 

‘Twee procent niet goed is honderd procent fout’

Het verstrekken van correcte productinformatie stelt de AGF-sector voor grote uitdagingen. Denk aan de hoge omloopsnelheid van producten, de grote diversiteit binnen producten en het grote aantal mutaties in productinformatie. Niettemin is juist deze sector als geen ander doordrongen van het belang van datakwaliteit. Kees de Kat, ceo van Royal Fruitmasters: “Wij kunnen ons geen fouten veroorloven."

Lees meer

Contact

Frugicom/GroentenFruit Huis zijn nauw betrokken bij zowel de implementatie van DatakwaliTijd 2.0 in Nederland als bij het opstellen van de EU-richtlijnen t.a.v. artikelgegevens voor AGF- producten. Frugicom/GroentenFruit Huis kan voor leden ondersteuning bieden bij de implementatie van DatakwalTijd 2.0.

Neem voor aanvullende informatie contact op via info@frugicom.nl

Self Assesment


 

Wilt u inzicht in waar u staat ten aanzien van datakwaliteit ?
Vul onderstaand formulier in en ontvang de Self assessment DatakwaliTijd 2.0 per email.

Let op:  De mail kan in uw ongewenste post belanden.


Submit           

Datakwaliteit en Retail

Nature's Pride: 'Datakwaliteit is essentieel voor AGF'

"Datakwaliteit staat helaas nog niet overal bovenaan de agenda van de verssector. Jammer, want datakwaliteit is nodig om de supply chain verder te professionaliseren. Vandaar dat GS1, Frug I com en het GroentenFruit Huis, in samenwerking met retailers, voorlichtingsbijeenkomsten voor de sector gaan houden. We moeten als sector 'om', langer wachten is geen optie."

Lees meer

Controle van artikeldata een must voor AGF

Volgend jaar start GS1 Nederland met het controleren van artikelgegevens van verpakte AGF in GS1 Data Source. Tijdens een interactieve informatiesessie op het EU Fresh Info Forum gingen Harvest House, Sligro en GS1 in op het thema datakwaliteit in de AGF-sector.

Lees meer