Nieuwe stimuleringsregeling SMART agrifood

 

Hightech- en ICT- ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld sensoren, big data, robotisering en slimme materialen gaan razendsnel en bieden interessante kansen voor elke schakel in de productieketens in de agrifoodsector. Om deze kansen te kunnen benutten hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en HighTech Systems and Materials afgesproken samen te werken binnen het crossover-programma ‘High Tech to Feed the World’. Binnen dit programma kunnen bedrijven uit de verschillende sectoren samen aan innovaties werken.

dinsdag 8 maart 2016/Aantal views (905)/Reacties (0)/ Item rating: Geen rating
Categorieën: Overig
Tags:

Workshop: Fresh Foods and Food Safety

GS1 Global Forum 2016/ Brussel

Do. 25/02/16

 

Fresh Foods and Food Safety Workshop

Come and explore how GS1 standards and Member Organisations can help compliance with regulatory and business requirements for safety and traceability in the food and agriculture sectors.

Bezoek de workshop en ontdek hoe GS1 standaarden en lid organisaties kunnen helpen met het naleven van reguliere-en bedrijfsvereisten voor veiligheid en traceerbaarheid in de agf-sector. 
 
Sprekers:
Pascal Chapot, Nestlé Agriculture 
Jacky Du, GS1 China 
Véronique Discours-Buhot, GFSI 
Johan den Engelse, Frug I Com
Roxana Saravia, GS1 Argentina
Marcel Sierra, GS1 Australia

Meer informatie: http://forum.gs1.org/

dinsdag 23 februari 2016/Aantal views (988)/Reacties (0)/ Item rating: Geen rating
Categorieën: Overig
Tags:

Verbetertraject aanduidingen en begeleidende documenten AGF

Afgelopen jaar is het KCB gestart om extra aandacht te vragen voor de aanduidingen op verpakkingen van groenten en fruit en de begeleidende documenten. Vertrekpunt was een brief van het KCB op 10 februari 2015 aan alle marktdeelnemers en een update van het document "Interpretatie Aanduidingsvoorschriften" op de website van het KCB. Vervolgens is bij een groot aantal sorteer- en pakstations, handelsbedrijven en teeltbedrijven door de KCB inspecteur, samen met het bedrijf, gekeken naar waar de aanduidingen duidelijker en overzichtelijker kunnen en of de verplichte gegevens over het product terug te vinden zijn op alle relevante documenten. Bij tal van bedrijven zijn inmiddels verbeteringen doorgevoerd. In 2016 wordt dit verbetertraject gecontinueerd en uitgebreid naar bedrijven die nog niet bezocht zijn.
maandag 15 februari 2016/Aantal views (960)/Reacties (0)/ Item rating: Geen rating
Categorieën: Overig
Tags:

Technologische innovaties op Fruit Logistica 2016

Dat Moore’s Law ook van toepassing is op de tuinbouw, is geen nieuws meer. In 2014 stond het eerste EU Fresh Info Forum & Round Table al in het teken van deze ontwikkelingen. 
woensdag 3 februari 2016/Aantal views (1356)/Reacties (0)/ Item rating: Geen rating
Tags:

eCrop project geaccepteerd door UN/CEFACT

Standaardisatie-organisatie UN/CEFACT heeft het voorstel voor project eCROP geaccepteerd en dit project vervolgens op de UNCEFACT projecten lijst geplaatst. Met het UN/CEFACT eCROP project kunnen de standaardberichten voor teeltinformatie in de plantaardige sector (akkerbouw, voedingstuinbouw en sierteelt) naar een internationale standaard worden gebracht. Een groot voordeel hiervan is dat UNCEFACT standaard berichten zijn die wereldwijd worden aanbevolen voor gebruik in de internationale handel, o.a. door de WTO, WCO en FAO. Het garandeert ook interoperabiliteit met andere aspecten in (internationale) handel, waaronder die met douane, veterinaire en fytosanitaire certificaten (phyto), verzekering en transport. Het leidt uiteindelijke tot vereenvoudiging van de handelsprocedures, kostprijsverlaging en vergroting van de (internationale) handel.
donderdag 28 januari 2016/Aantal views (1497)/Reacties (0)/ Item rating: Geen rating
Tags:
RSS
12345678