Uitstel migratie GS1 Data Source major release

Een groot aantal leveranciers en retailers is - zowel nationaal als internationaal - nog volop bezig met het uitvoeren van testen in het kader van de major release van de GDSN standaard waar GS1 Data Source gebruik van maakt. Daarom heeft de GS1 Data Excellence Board, waarin diverse internationale leveranciers, retailers en GDSN datapools vertegenwoordigd zijn, op 28 april jl. besloten om de start van de migratie uit te stellen tot 20 mei. 
dinsdag 3 mei 2016/Aantal views (976)/Reacties (0)/ Item rating: Geen rating
Categorieën: Handel
Tags:

Technologische innovaties op Fruit Logistica 2016

Dat Moore’s Law ook van toepassing is op de tuinbouw, is geen nieuws meer. In 2014 stond het eerste EU Fresh Info Forum & Round Table al in het teken van deze ontwikkelingen. 
woensdag 3 februari 2016/Aantal views (1382)/Reacties (0)/ Item rating: Geen rating
Tags:

eCrop project geaccepteerd door UN/CEFACT

Standaardisatie-organisatie UN/CEFACT heeft het voorstel voor project eCROP geaccepteerd en dit project vervolgens op de UNCEFACT projecten lijst geplaatst. Met het UN/CEFACT eCROP project kunnen de standaardberichten voor teeltinformatie in de plantaardige sector (akkerbouw, voedingstuinbouw en sierteelt) naar een internationale standaard worden gebracht. Een groot voordeel hiervan is dat UNCEFACT standaard berichten zijn die wereldwijd worden aanbevolen voor gebruik in de internationale handel, o.a. door de WTO, WCO en FAO. Het garandeert ook interoperabiliteit met andere aspecten in (internationale) handel, waaronder die met douane, veterinaire en fytosanitaire certificaten (phyto), verzekering en transport. Het leidt uiteindelijke tot vereenvoudiging van de handelsprocedures, kostprijsverlaging en vergroting van de (internationale) handel.
donderdag 28 januari 2016/Aantal views (1526)/Reacties (0)/ Item rating: Geen rating
Tags:

No farming without digital farm-data ..

In the first week of December the 2e EU FRESH INFO Forum & Roundtable was held at the SS Rotterdam.
In the program was a lot of attention for farm data in an international perspective. For example there was J. Hulleman of JUMBO Retail who stated that retailers need more and more info of their produce for consumer trust. 
Click here for the presentation >>
donderdag 17 december 2015/Aantal views (906)/Reacties (0)/ Item rating: Geen rating
Tags:

Internationale AGF wereld vertegenwoordigd in Rotterdam

6 continenten en 16 landen komen samen tijdens de 2nd Eu Fresh Info Forum en Round Table

De inschrijving voor het tweede EU Forum & Roundtables loopt voorspoedig.  Inmiddels kan het congres rekenen op ruim 200 deelnemers en sprekers. Met de participatie van deelnemers uit 16 landen, verdeeld over alle 6 continenten, is de hele internationale AGF wereld vertegenwoordigd. U kunt nog inschrijven tot vrijdagavond 27 november.  
dinsdag 24 november 2015/Aantal views (743)/Reacties (0)/ Item rating: Geen rating
Tags:
RSS
123