Europese AGF-sector versnelt uitrol en efficiëntie met labeling richtlijnen

Europese AGF-sector versnelt uitrol en efficiëntie met labeling richtlijnen

Rotterdam, woensdag 30 november 2016

De European Fruit & Vegetable Working Group werd in september 2012 opgericht tijdens de global working session Fresh Produce Standards. Deze groep, genaamd GS1 in Europe-Fruit & Vegetable GS1 Standards deployment in Europe, werd opgezet om een geharmoniseerde implementatie van het GS1 systeem in de AGF sector te waarborgen. Tijdens het 3e EU Fresh Info Forum & Roundtable, georganiseerd door Frug I Com, werden twee nieuwe Europese richtlijnen gepresenteerd aan de industrie over de juridische aspecten van labeling en de etikettering van consumenteneenheden.

De AGF-handel is een wereldwijde handel met leveranciers van over de hele wereld die efficiënt handel moeten drijven. De AGF-sector neemt met de lancering van deze richtlijnen een nieuwe stap in efficiënt etiketteren en naleving van de wetgeving. De richtlijn over wettelijke labelvoorschriften bevat relevante Europese regelgeving voor de AGF sector voor allerlei soorten eenheden, d.w.z. consumenteneenheden en handelseenheden, zowel onbewerkt en bewerkt, en geeft aan wat op een label moet komen te staan. De tweede richtlijn over het labelen van consumenteneenheden gaat dieper in op best practices en sectorale overeenkomsten op basis van GS1 standaarden. Deze is onderdeel van een reeks richtlijnen over de gehele toeleveringsketen die gepubliceerd zijn door GS1 in Europe.

Alle Europese richtlijnen zijn gebaseerd op wereldwijde GS1 standaarden en richtlijnen en zijn aangevuld met relevante informatie voor de Europese markt. Deze publicaties benadrukken de toegevoegde waarde van GS1 standaarden voor de AGF-sector.

Over GS1 in Europe

GS1 in Europe is een samenwerkingsverband tussen 47 GS1 lid organisaties die zich inzetten voor de totstandkoming en implementatie van geharmoniseerde, op eindgebruikers gerichte innovaties die gebaseerd zijn op GS1 standaarden met als doel de Europese vraag- en aanbodketen te verbeteren. Meer informatie over GS1 in Europe en haar activiteiten op het gebied van groenten en fruit kunt u terugvinden op www.gs1.eu.

 

Over Frug I Com

Frug I Com is een unieke samenwerking in de Nederlandse AGF-keten. Hun uiteindelijke doelstelling is het invoeren van elektronische gegevensuitwisseling tussen de AGF-schakels, door uniforme wijze van labeling met gebruik van elektronische berichten. Frug I Com is een initiatief van het GroentenFruit Huis. Voor meer informatie, kijk op www.frugicom.nl.

Meer informatie?

GS1 in Europe                   Camille Dreyfuss              camille.dreyfuss@gs1fr.org

GS1 Germany                    Klaus Förderer                  foerderer@gs1-germany.de

GS1 Spain                           Xavier Pujol                       xpujol@gs1es.org

Frug I Com                         Johan den Engelse           denengelse@frugicom.nl

 

 

Print
Categorieën: Overig
Tags:
Rate dit item:
Geen rating

Please login or register to post comments.