Niet gerelateerde belangenbehartiging  

Belangenbehartiging welke niet gerelateerd is aan proces, informatie en gegevens is niet de taak van Frug I Com. Wel is het noodzakelijk waar het bij deze behartiging om informatie gaat, dat Frug I Com deze ondersteund.

 
Software ontwikkelen, leveren en verkopen  

Frug I com is geen ontwikkelaar van software ed. Ook wordt deze niet ontwikkeld anders dan tools die collectief aan de keten (bijvoorbeeld via de website) ter beschikking gesteld worden.

 
Fundamenteel onderzoek

Frug I Com voert zelf geen onderzoek uit. Dit gebeurt door hiervoor bestaande organisaties en instituten. Wel stimuleren we deze organisaties onderzoek te doen wat relevant is voor gebruik en stimulering van standaarden in de keten. Frug I com zal bijvoorbeeld wel stimuleren, dat er op wetenschappelijke basis wordt onderzocht wat het belang is van een goede borging van standaarden voor de juiste werking van een ERP-systeem.

 
Onderwijzen en trainen  

Frug I Com is geen opleidingsinstituut. In dit kader wordt verder intensief samengewerkt met het AGF Groothandelsfonds. Ook worden universiteiten en hogescholen uitgedaagd hieraan volop aandacht te schenken.