Reactie van uit de praktijk  

 

 

 


Marc de Koning van Telerscoöperatie FresQ u.a.: 'Van groot belang is dat alle afdelingen en telers bij de deelnemende bedrijven in gaan zien wat de voordelen zijn van pallet identificatie, anders wordt de pilot geen succes. De ICT-ers van deze bedrijven zijn hoopvol gestemd maar dat is niet voldoende. Pas als iedereen doorheeft wat het nut is kunnen we de vruchten ervan plukken.'

  
 
Palletlabel bespaart tijd  

  
 
Hyperlink  
  
 
Kennisdossier  
  
 
Standaardpalletlabel en pakbon teelt
DPA heeft besloten om samen met Frug I Com te gaan werken aan invoering van een standaard palletlabel en verzendbericht. Om dit besluit uit te rollen c.q. werkelijk te implementeren is afgesproken dat er gezamenlijk een aantal activiteiten uitgevoerd worden. Bij de DPA-leden moet  zowel technisch als organisatorisch e.e.a. gebeuren. Denk aan de fysieke printer tot het zo organiseren dat etiketten op de pallets komen. In principe is elke organisatie hier in een ander stadium van ontwikkeling en is individueel maatwerk in support gewenst. Anderzijds is het zo dat de bedrijven allemaal voor dezelfde problematiek gesteld staan en veel van elkaar kunnen leren.
  
 
Aanpak
Er is een gezamenlijke werkgroep opgezet. De werkgroep ondersteunt de uitvoering van de overeenkomst tussen Frug I Com en DPA, betreffende invoering van Standaard Palletlabel en DESADV. In deze werkgroep vindt tevens coördinatie en overleg plaats over de te ondernemen activiteiten.
  
 
Partners

Alle DPA-leden:

 • BGB;
 • FresQ;
 • Fossa Eugenia;
 • Koninklijke FruitmastersGroep;
 • Funghi;
 • The Greenery;
 • Komosa B.V.;
 • Mergelland Fruitland;
 • Unistar Fruit;
 • VDT;
 • Veiling Zaltbommel;
 • WestVeg;
 • ZON fruit & vegetables.
  
 
Praktijkpilots  

In 2006 - 2008 zijn een aantal pilots in de praktijk uitgevoerd om te toetsen of de GS1 standaarden geschikt zijn voor de AGF-keten. Naast toetsing is gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn in de standaard om daar waar geen fit is deze fit te realiseren.

Voor de periode 2009 - 2011 worden een aantal ketenpilots opgestart.