Ketenmodel  
 
Banners
 
Kenniskloof  

Het Productschap Tuinbouw heeft een onderzoek over standaardiseren in de AGF-sector uitgevoerd onder 453 ondernemers. Hieruit is o.a. gebleken dat 36% vindt dat er een kenniskloof is tussen theorie en praktijk. Wilt u meer over dit onderzoek lezen? Klik dan hier!

 
Snel, efficiënt en minder fouten  


Door de standaard kunnen AGF-bedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering. Dit alles met als resultaat een snellere en efficiëntere AGF-keten waar minder fouten gemaakt worden.

 
Stappenplan  
Hoe u als ondernemer het coderen van uw producten kunt invullen, is beschreven in het rapport “Het GS1-Codesysteem; het stappenplan voor het invoeren van het GS1-codesysteem voor de AGF sector". In dit rapport staat zoals de titel al zegt hoe u het coderen kunt invoeren in uw bedrijf in 5 stappen. Het bevat praktische voorbeelden die op uw product van toepassing zijn. Dit rapport kunt u gratis opvragen via het aanvraagformulier op de GS1 website. U gaat dan door naar "Producten en diensten" en vervolgens klikt u op "Publicaties" en hier vult u uw gegevens in.
 
Productinformatie
Voor u als ondernemer in de AGF sector is het van belang dat er goed nagedacht is over het type product waarmee u werkt in het kader van standaardisatie. Het is namelijk een product dat wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet maar nooit precies hetzelfde is, zoals de meeste consumentenproducten wel zijn.

Uw product is namelijk uniek in de zin van versheid, bederfelijkheid, teeltwijze, omloopsnelheid, prijs, gewicht, raseigenschappen etc. Daarom lijkt het niet mogelijk om hiervoor een standaard codering te ontwikkelen. Maar niets is onmogelijk en d.m.v. slechts een paar kenmerken kan er toch gebruik gemaakt worden van de wereldwijde GS1-artikelcodering. 

 
Connected to Frug I Com  
Naast branche- en sectororganisaties heeft een aantal ondernemers in de AGF-sector en dienstverleners aan de AGF-keten een convenant getekend met Frug I Com. Wilt u ook aan slag met communiceren in de digitale keten? Frug I Com kan u op diverse manieren helpen. Mail naar: info@frugicom.nl
 
Kernactiviteiten 2012-2014  
Voor 2012-2014 staan de volgende kernactiviteiten op het programma:
50% Begeleiden & ondersteunen ketens
10% Signaleren, analyseren & kennis opbouwen
30% Uitdragen
10% Belangenbehartiging & netwerken

Het percentage geeft het gewicht aan dat de kernactiviteiten heben voor 2012-2014.

 
Fresh Chain ICT Connection

Bedrijven die actief zijn in de AGF-keten, beschikken over veel kennis. Hier werkt men dagelijks met standaarden en zoekt men naar de juiste oplossingen. Het delen van deze informatie tussen bedrijven is van essentieel belang voor de voortgang. Frug I Com wil dit graag stimuleren en heeft hiervoor binnen LinkedIn een community ingericht om personen actief op dit terrein met elkaar in contact te brengen. Deze groep heeft als naam gekregen Frug I Com's Fresh Chain ICT Connection - group.

De groep wordt beheerd door het Frug I Com, waarbij strikte spelregels voor deelnemers worden gehanteerd.

Get Connected ....