Servicepack Basic  
Met het Service Pack Basic van Frug I Com kunt u als ondernemer een eerste stap zetten in het werken met locatiecodes. U kunt daarmee voldoen aan de eis die retail, maar ook bijvoorbeeld GlobalGAP, op dit gebied stelt. Met locatiecode wordt de identificatie van uw bedrijf, enkele verpakkingslijnen, percelen of kassen bedoeld.
 
Stimuleringsregeling  

Frug I Com heeft in samenwerking met GS1 Nederland een stimuleringsregeling opgezet voor bedrijven in de AGF sector. Middels deze stimuleringsregeling is het mogelijk voor bedrijven in deze sector om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van adrescodes (GLN).

De GLN uitgifte wordt hiermee voor de AGF sector collectief geregeld bij Frug I Com. Hier zijn dan ook in de basis geen extra kosten aan verbonden behalve die van het gebruiksrecht. 

  
Gebruiksrecht

Alle GS1 coderingen worden uitgegeven middels een zogeheten gebruiksrecht. Voor dit gebruiksrecht worden jaarlijkse kosten in rekening gebracht bij de afnemer van de codes. Via de stimuleringsregeling van Frug I Com bedragen de jaarlijkse kosten voor het Servicepack Basic (10 locatiecoderingen)  €50,- per jaar. Er zijn geen instapkosten verbonden aan deelname via de stimuleringsregeling.

 
Aanvraagformulier GLN  
Bedrijfsgegevens
Organisatie:*
E-mail bedrijf:*
Telefoon:*
Fax:*
Mobiel:*
Kamer van Koophandel:*
BTW-nr:*
Branche:*
Website:*
Bezoekadres:*
Postcode bezoekadres:*
Plaats bezoekadres:*
Postadres alleen invullen indien dit verschilt van het bezoekadres
Postadres: 
Postcode postadres: 
Plaats postadres: 
Gegevens contactpersoon
Naam contactpersoon:*
Functie:*
Telefoon:*
E-mail adres :*
Geslacht:
*
Product
Product; 10 Global Location Numbers:*
Ondertekening
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als deelnemer van GS1. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden van GS1 Nederland, daarmee akkoord te zijn en zich te allen tijde daaraan te houden.
Naam bevoegde:*
Functie bevoegde:*
Datum:*
Verstuur een kopie naar u zelf
Annuleren Versturen