De digitale order  
Een order is de opdracht van een afnemer aan een leverancier tot het leveren c.q. klaar zetten van een bepaalde hoeveelheid van een of meerdere bepaalde artikelen op één bepaald tijdstip op één bepaalde plaats voor één eindbestemming.
 
Voor de AGF-sector is de invoeringsconventie van het orderbericht (ook wel IC ORDER genoemd) voor de levensmiddelenbranche van toepassing. Het doel hiervan is het duidelijk en eenduidig vastleggen van functionele en technische afspraken voor het uitwisselen van ordergegevens in de levensmiddelenbranche om de invoering van het orderbericht te bevorderen. Naast het doel van het orderbericht worden de soorten orders, scenario en beperkingen en bepalingen beschreven. Ook worden er voorbeelden gegeven.
  
 
Handleidingen en invoeringsrichtlijnen  
Hoe de digitale order er uit ziet, is door GS1 uitgewerkt in handleidingen en invoeringsrichtlijnen. Deze zijn beschikbaar voor alle GS1-deelnemers, en te vinden op het speciale GS1 Nederland extranet. Wanneer u deelnemer wordt, ontvangt u hiervoor de inloggegevens. Mocht u nog geen deelnemer zijn, dan kunt u contact opnemen met GS1.