Aanbodsprognose  
Er zijn tal van mogelijkheden om andere benodigde informatie te koppelen aan de electronische gegevensuitwisseling. Daarbij valt te denken aan gegevens over:
  • Aanbodprognose;
  • Kwaliteitsmanagement;
  • Voedselveiligheid en certificering;
  • eeltregistratie (gewasbescherming en bemesting) en UMR;
  • ...
Wilt u meer informatie over deze mogelijkheden, neem dan contact op met Frug I com of bel 070-3355010.