TWITTER LinkedIn
Facebook YOU TUBE
Pinterest E-mail
Facebility  

Facebility heeft als doel verbinding te maken tussen informatiesystemen in de sector (zoals Groenten en Fruit Portaal, Veggipedia, barcodes, etc.) en consumenteninformatie die via moderne media (bijv. smart-phones) wordt ontsloten, t.b.v. de marketing van NL groenten en fruit producten.

  • Hoe waardecreatie te realiseren door gebruik maken van standaardisatie (zoals GS1) en de beschikbare informatie van GroentenFruit Bureau (en later …)
  • Primair gericht op de verbetering van het imago richting consument en het realiseren van de juiste context.

Hoe kunnen we komen tot Consumer Interaction in AGF?

Tijdens het 4e Frug I Com congres 2012 werden de resultaten van het project getoond aan de AGF-community.

De Veggivpedia App scant de gebruikelijke standaard coderingen zoals GTIN, GLN en verbindt de producten met teler, handelaar (indien bekend!) en geeft informatie over recepten, inhoudstoffen, beschikbaarheid etc. 

Hierbij is de bij het Groenten en Fruit Bureau beschikbare Veggipedia informatie volledig hergebruikt, ontsloten, via de veggipedia App.

  
FACE: Geeft de Nederlandse AGF-handel een gezicht...

De leverancier van het TOP-product een gezicht geven. 
 
Verbinden met bedrijven  

Uitgangspunt is de barcoderingen die door bedrijven gebruikt worden voor hun eigen producten te verbinden met informatie over het bedrijf. Dit kan zijn textuele informatie, foto's, video etc. 

Hiervoor is een backoffice-applicatie ontwikkeld waarmee bedrijven deze gegevens zelf kunnen beheren en koppelen aan de door hun gebruikte coderingen.

www.facebility.com

 
TRACEBILITY; T&T tot aan de teelt

Middels de standaard barcode gaan we terug naar de leverancier van het product. Als de teler merkeigenaar is kan dit direct, levert de teler onder merk van derden kan dit door zijn GLN Global Location Number in de Stacked Databar op te nemen.

 
Maak de verbinding...  

Doel van de applicatie is consumenten te informeren, vertrouwen te vergroten en in ieder geval ten tijde van een crisis aan het stuur te zitten. Immers indien de App gebruikt wordt kunnen we tijdens scannen bij bijv. een Ehec-crisis consument gericht informeren. 

Hiervoor kunnen bedrijven kiezen uit twee concepten:

Collectief
Middels het Collectieve model kunt u een lijst aanleveren bij Frug I Com met hierop uw GTIN - productcodes en bijbehorende Global product Classification (product is een tomaat). Neem hiervoor contact op met Frug I Com Support Desk. Er is hiervoor een template aanwezig.

Business
Wilt u actiever uw producten promoten en uw eigen verhaal bij het product vertellen dan kan dat door te participeren in het project. Middels de Facebility-portal legt u de gevens vast ; hierna kan de consument ze gebruiken. 

Als ik niks doe...
Als u geen gegevens inlevert/meedoet dan kan de consument uw product toch scannen. Hij kan dan zien waar het product vandaan komt gebaseerd op de informatie uit de GS1-databases. 

Ondernemers die meer willen weten over de mogelijkheden om eigen informatie toe te voegen aan Veggipedia kunnencontact opnemen met Frug I Com.

 
Content = King  

In dit project wordt maximaal gebruik gemaakt van alle beschikbare informatie in de Nederlandse AGF-sector. 

Veggipedia = Basis
De Veggipedia is gebruikt als basis voor de applicatie. Hierbij is alle informatie uit deze succesvolle website overgezet naar de facebility backoffice. Denk aan recepten, inhoudsstoffen, beschikbaarheid, gebruiksinformatie etc.

Aansluiten op productcampagnes
Daar naast kan er bij elk product een connectie gemaakt worden met de zogenaamde Campagnes. Dit zijn campagnes van het Groeten Fruit Bureau maar kunnen ook campagnes zijn van AGF - bedrijven.

 
Meer informatie  

De Veggipedia applicatie iseen project van DPA, Frug I Com en Frugi Venta. Groente- en fruithandelaren hebben zelf geïnvesteerd in ontwikkeling van de applicatie middels heffingen van het Productschap Tuinbouw.

Voor meer informatie over de Veggipedia neem contact op met Louise Vellekoop, T 079 347 0808.


        

 
Text/HTML  

Stichting "Platform AGF Keteninformatie" | Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE  Zoetermeer
KVK nr. 27261565 | BTW NL814107485B01

 
Praktijk Pilot

Dit najaar wordt een praktijktest gehouden voor de nieuwe mobiele applicatie ‘Veggipedia’. Wij nodigen u van harte uit uw product- en bedrijfsinformatie aan te leveren. U kunt op deze manier eenvoudig en snel uw relevante informatie toevoegen aan de mobiele applicatie. Deze informatie wordt getoond na scanning van uw GTIN (EAN 13 streepjescode) op het mobiele beeldscherm van de smartphone of ipad. In twee klikken is er contact tussen u en de consument op elk gewenst moment en locatie. Welke gegevens wij van u nodig hebben en een greep uit de mogelijkheden die de mobiele applicatie gaat bieden kunt u lezen in deze

factsheet.

Neem voor vragen of verdere toelichting contact op met Remco van Dam van Frug I Com.

 
Release 2.0  

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan een nieuwe release van de Veggipedia applicatie. Nieuw in deze release zijn de functionaliteiten:

  • Het aanmaken van een waarschuwing welke wordt getoond na het scannen of handmatig zoeken van een product/organisatie.
  • Het maken van een campagne die gekoppeld kan worden aan een product/organisatie.
  • Het aangeven van keurmerken die het bedrijf heeft behaald. De keurmerken worden getoond op de bedrijfspagina.
  • Het koppelen van een recept aan het gepersonaliseerde product.
 
De Facebility Consumenten Promo  
 
Scanning van barcode op AGF

Uitgangspunt voor het project is dat er gebruik gemaakt wordt van de barcode die al op het product staat voor kassa scanning. 

 
Veggipedia & Standaarden  

Voor de Veggipedia worden de volgende standaarden ingezet:

Global Trade Item Number - GTIN
Dit productnummer is gebruikelijk voor alle leveringen aan de supermarkt en staat op vrijwel iedere verpakking. Het kan ook opgenomen worden op een losse vrucht middels de databar.

Bij gebruik GTIN zijn er twee opties:

GTIN - Handelaar/teler/importeur
Op dat moment kunnen we een connectie maken met de informatie van de betrokken handelaar/teler/importeur. 

GTIN - Supermarkt
Indien de GTIN van de supermarkt op het label staat kunnen we deze alleen verbinden met toestemming van de supermarkt en als er een GLN - nummer is toegevoegd (zie onder). Wel kunnen we gegevens als recepten aan de producten koppelen. 

GLN Global Location Number
Het onder andere bij Global GAP in gebruik zijnde GLN kunnen we scannen en verbinden aan de herkomst van teler of handelaar. Het is mogelijk de GLN samen met de GTIN in een barcode op de verpakking te printen. Deze kan de kassa scannen en de app.

Global Product Classification
Producten (GTIN) of teelt-locaties (GLN) moeten gekoppeld worden aan een product om de hierbij behorende productinformatie zoals recepten te kunnen tonen. Hiervoor maken we gebruik van de GS1 GPC-code die ook gebruikt wordt in GS1-DAS/OneSync etc. 

Voor meer info over standaarden & toegevoegde waarde neemt u contact op met de Frug I Com Support Desk. 


 
Teach the consumer
Consumenten leren het maximale uit onze TOP-producten te halen. Alle informatie over gebruik, beschikbaarheid, inhoudstoffen etc.
 
In de pers...  

Veelvuldig is er aandacht voor het Facebility-project in de pers. Hier enkele artikelen over dit project:

Chain Magazine,
nr 02, maart 2014, "Veggipedia-app scoort met objectiviteit en veelzijdigheid"

Agri Meets Design Magazine
Artikel over de Polderhack (p. 22-23) 

AGF GROOThandels Talent
Editie 1 2013, Hoe digitaal ben jij?

Primeur
Oktober 2012, Wordt het QR of barcode?

AGF.nl
November 2012, Denk mee over waardecreatie voor groente en fruit.

 
Copyright 2008-2016 Frug I Com   |  disclaimer