Trainingsdata SCM 2.1  
Towards a supply chain business model
  • Wat is SCM en welke mogelijkheden biedt het het voor uw bedrijf
  • Welke kansen en mogelijkheden biedt SCM aan de samenwerking en kwaliteitsverbeteringen in de keten
  • Hoe draagt SCM bij aan het optimaliseren van de logistieke processen en de administratieve handelingen
  • Hoe draagt SCM bij aan een grotere productafzet en de reductie van mijn kosten

 

 
Persbericht SCM 2.0  

Supermarkten in binnen- en buitenland stellen steeds hogere eisen aan de traceerbaarheid van hun producten. Een goede keteninformatie (Supply Chain Management) is hiervoor onontbeerlijk. Meer deskundigheid op dit gebied zorgt tevens dat ondernemers een gelijkwaardiger gesprekspartner zijn in handelsrelaties.
 
Om te zorgen dat bedrijven op alle veranderingen adequaat in kunnen springen, hebben het AGF Groothandelsfonds, De Ketencoach en Frug I Com de leergang Supply Chain Management 2.0 (SCM 2.0) ontwikkeld. De leergang is speciaal voor ondernemers en medewerkers van bedrijven in de AGF-sector en heeft tot doel om hen meer kennis te laten krijgen van ketenmanagement en ketenautomatisering, maar ook om deze kennis daadwerkelijk in de praktijk te brengen. De leergang biedt begeleiding van individuele bedrijven bij het maken van een uitvoeringsplan en gezamenlijk leren over het belang van ketensamenwerking – en automatisering. Daarnaast zijn er aparte modules voor diverse functies binnen het bedrijf.

 

 
Informatie  

Dit najaar organiseert Frug I Com in samenwerking met AGF Groothandelsfonds en De Ketencoach de leergang Supply Chain Management 2.1.

Klik hier voor de informatiefolder.
Klik hier voor het aanmeldformulier.
Klik hier voor achtergronden van de docenten.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Woody Maijers, De Ketencoach ( maijers@ketencoach.nl ) of op nummer 06 53 33 03 67.
Aanmelding gaat via het AGF Groothandelsfonds en zijn pas definitief na ontvangt leergangkosten.
De aangesloten bedrijven kunnen 50% van de cursuskosten declareren bij het AGF Groothandelsfonds.

 

 
Aanmelden Supply Chain Management
Naam:*
Achternaam:*
E-mail:*
Telefoon:*
Organisatie:*
Functie:*
Verstuur een kopie naar u zelf
Annuleren Versturen

 
Cursus succesvol afgerond, nieuwe op komst

De eerste cursus Supply Chain Management 2.0 is deze week succesvol afgerond. De 28 cursisten hebben de cursus als bijzonder leerzaam ervaren. Het onderwerp is tamelijk complex, maar door praktijkvoorbeelden werd inzichtelijk gemaakt hoe Supply Chain Management concreet werkt.

Thomas Visser, hoofd ICT van J.M. Levarht & Zn.: “Het is uitermate zinvol om met een helikopter view te kijken naar ontwikkelingen op het gebied van Supply Chain Management. Hierdoor ben je veel beter in staat om vast te stellen of je als bedrijf op dat vlak nog op de juiste koers ligt”.

Kwaliteitsmedewerker Van Kessel Fruit, Arjan van Kessel: “Ik vond het zeer waardevol om kennis te nemen van Supply Chain Management en ontwikkelingen in de AGF-markt. Ik was mij er niet van bewust dat informatiemanagement op zoveel verschillende terreinen impact heeft. Ik dacht dat het een kwestie was van de juiste ICT-systemen, maar het maakt integraal onderdeel uit van mijn bedrijfsvoering. Juist commercie is de aanjager van informatiemanagement. Wij gaan er in ieder geval mee aan de slag!”.

Binnenkort start een volgende cursus Supply Chain Management.

 
Inzichten

Voor wie?
Middenkader en hoger management van bedrijven in de AGF-keten; van retailer tot en met teler. ( MBO - HBO werk en denkniveau). Directie wordt uitgenodigd om (gratis) de eerste sessie bij tewonen. Hier wordt ingegaan op de wensen en eisen van de supermarkt met een lid van de directie van een supermarkt. Het strategisch belang van Supply Chain Management wordt uit een gezet aan de hand van ECR en Category Management.

Opbouw van de leergang
Doel is om antwoorden te vinden op essentiele vragen en in te gaan op thema's als commercie, nieuwe klant en inkooprelaties,  kwaliteit, voedselveiligheid, logistiek, financien,  ICT en ketencoordinatie: hoe bouw je aan ketens en innovatieprojecten.
Speciaal aandacht voor Kwaliteit gestuurde logistiek.

Veel werkvormen
De leergang kent 4 sessies met veel mogelijkheden voor interactie, discussie, opdrachten en thuis op het bedrijf met begeleiding van een coach het geleerde omzetten in acties.

Erkenning
Aan het einde zal er een groepspresentatie van een businesscase plaats vinden aan een directeur van een gerenomeerd AGF bedrijf. Dit samen met een kort examen zal een eindcijfer opleveren,  waarna een branche erkend certificaat zal worden overhandigd.

Subsidie
Er zijn mogelijkheden om tegen gereduceerde kosten deel te nemen aan de leergang. Meer informatie hierover vindt u in de informatiefolder en bij het AGF Groothandelsfonds. 

 
Belang SCM 2.0  

Europese supermarkten eisen steeds vaker dat u als leverancier de informatievoorziening over de producten die u levert op orde heeft. Dit is van belang voor de traceerbaarheid van producten, voedselveiligheid- en kwaliteit, efficiënte logistiek en financiële afhandeling van orders maar ook voor slimme marketing en conceptontwikkeling. Lidl Duitsland bijvoorbeeld, stelt hoge eisen aan  de leveranciers om vanaf 1 augustus de informatievoorziening op orde hebben. En het blijft niet bij de Lidl; andere supermarkten volgen de komende maanden. Dit heeft voor u als leverancier veel gevolgen; alle eisen die gesteld worden, vragen om een goed keten management of anders gezegd: Supply Chain Management. Hebt u uw zaakjes op het gebied van Supply Chain Management met bijbehorende informatievoorziening niet op orde, dan mag u niet leveren.

Om u te ondersteunen bij het optimaliseren of ontwikkelen van Supply Chain Management binnen uw bedrijf, start in september een nieuwe leergang Supply Chain Management. Deze leergang is ontwikkeld door het AGF Groothandelsfonds, de ketencoach en Frug I Com. Het is specifiek bedoeld voor onze sector en geeft antwoord op vragen als: wat is Supply Chain Management, hoe richt ik dit in mijn bedrijf en keten in en wat betekent keteninformatievoorziening voor de verschillende functies in mijn bedrijf.

De leergang bestaat uit drie verschillende trajecten:
1. Begeleiding van de individuele bedrijven bij het maken van een uitvoeringsplan
2. Gezamenlijk leren over Supply Chain Management en de toepassing daarvan
3.  Functionele modules voor specialisaties binnen uw bedrijf: logistiek, kwaliteit, ICT, sales & marketing, administratie en finance en control.
 
Meer informatie over de leergang vindt u in de folder. Deelnemers ontvangen na afronding van de leergang een door de branche erkend certificaat van deelname. Versterk uw keten, verbeter uw concurrentiepositie en meld u - en uw collega’s - aan voor deze leergang.
 

 
Dagindeling

De leergang wordt begeleid door verschillende leiders. Klik hier voor het overzicht van de inleiders en de achtergronden (uit bedrijven, consultancy en Wageningen Universiteit). 

Zoals op het rooster blijkt wordt er heel afwisselend gewerkt en geleerd. De leergang bestaat uit vier dagen. De eerste dag zal de strategische kennismaking met Supply Chain Management centraal staan, de tweede dag zal gebruikt worden ter verdieping, waarna op de derde dag verschillende cases zullen worden behandeld. Op de laatste dag staat in het teken van de genelrale repetitie. Samen een directiepresenatie uitwerken aan de hand van een business case en deze presenteren aan Kees Rijnhout Directeur van Jaguar The Fresh Company. Tot slot zal de leergang worden afgesloten met een examen en de uitreiking van het certificaat.

Gedurende deze sessies zal er gebruik worden gemaakt van verschillende focusgebieden: logistiek en kwaliteit,  sales & marketing, administratie en control, ketencoordinator en ICT.

Kort samengevat is de leergang opgedeeld in drie hoofdonderdelen:
1. Gezamelijk leren: Wat is het belang van samenwerking en wat houdt informatieuitwisseling in?
2. Aparte focusgebieden. Hierin wordt dieper ingegaan op de effecten van klanten en leveranciers op het eigen bedrijf, de inrichting van SCM en keteninformatievoorziening op de werkvloer.
3. Begeleiding en coaching van individuele bedrijven bij het maken van een uitvoeringsplan voor het eigen bedrijf en de eigen ketenpartners om hetgeen geleerd is, ook in de praktijk te kunnen gebruiken. Uiteraard gebeurt dit in samenwerking met uw eigen ketencoach, zonder de concurrentie.