Digitale factuur  
Voor de AGF-sector is de invoeringsconventie van de factuur (ook wel IC FACTUUR genoemd) voor de levensmiddelenbranche van toepassing. Het doel hiervan is het duidelijk en eenduidig vastleggen van functionele en technische afspraken voor het uitwisselen van factuurgegevens in de levensmiddelenbranche om de invoering van het factuurbericht te bevorderen. Naast het doel van het factuurbericht worden de soorten facturen, scenario, beperkingen en bepalingen, facturering en fiscus, kortingen en toeslagen en tot slot de rekenregels beschreven.
  
 
Doel factuurbericht  
  • Opgave van de te betalen (geleverde) goederen, en het te betalen bedrag.
  • Factuurcontrole door de ontvanger. Gecontroleerd wordt o.a. of de opgave van het aantal gefactureerde artiekelen klopt, of de opgave van het aantal factuureenheden klopt en of de berekende prijs met de afgesproken prijs klopt.
  • BTW controle door de fiscus.
  • Doorbelasting door derden.
  
 
Handleiding en invoeringsrichtlijnen
Hoe de digitale factuur er uit ziet, is door GS1 uitgewerkt in handleidingen en invoeringsrichtlijnen. Deze zijn beschikbaar voor alle GS1-deelnemers, en te vinden op het speciale GS1 Nederland extranet. Wanneer u deelnemer wordt, ontvangt u hiervoor de inloggegevens. Mocht u nog geen deelnemer zijn, dan kunt u contact opnemen met GS1.