Financiële afhandeling  
Het is zeer belangrijk dat er een correcte en snelle financiële afhandeling van de geleverde producten plaats vindt. Dit kan door de digitale factuur die via EDI verstuurd wordt. De leverancier stuurt dan een verzoek tot betaling aan de afnemer van de geleverde goederen met als referentie de order, verzendbericht of contract. De factuur bevat naast een gedetailleerde opgave van de in rekening gebrachte producten ook de opgave van de daarover verschuldigde BTW.
           
Het is overigens ook mogelijk dat de afnemer de factuur zelf opstelt en verstuurt naar de leverancier.
  
 
Claim of retourzending
Indien de originele factuur gecorrigeerd moet worden dan wordt er een correctiefactuur verstuurd. Ook kan er een creditnota gestuurd worden die refereert aan een claimnummer (kwaliteitsprobleem in ontvangen product) of aan een retourgoederenbericht. Dit gebeurt als de leverancier akkoord gaat met de claim of retourzending.