Meermalig fust  
Het meermalig fust (bijv. blauwe poolbakken) wordt ook gecodeerd volgens de EAN-code en in het verzendbericht en artikelbericht vermeld. Dit wordt gedaan met behulp van GTIN. Deze wordt echter niet fysiek (als streepjescode) op de emballage gezet maar alleen administratief in de EDI-berichten gebruikt. Hiervoor is een lijst beschikbaar met een overzicht van alle GTIN’s voor emballage. Net als bij de artikelcodering geldt dat de bron de emballagecodering doet. Dit betekent dus dat:
  • Leveranciersspecifieke emballage door de leverancier gecodeerd wordt;
  • Afnemersspecifieke emballage door de afnemer gecodeerd wordt;
  • Palletpool door de beheerder gecodeerd wordt;
  • Standaardemballage wordt door de beheerder gecodeerd (bijv CBL bij CBL-fust)
Verder geldt dat indien emballage factureerd wordt, sowieso een GTIN nodig is.
 
Het overzicht van alle GTIN’s is alleen voor leden van GS1 beschikbaar op het extranet. Wanneer u deelnemer wordt, ontvangt u hiervoor de inloggegevens. Mocht u nog geen deelnemer zijn, dan kunt u contact opnemen met GS1.