Sponsoren

Een aantal key-spelers uit de markt maken dit initiatief mogelijk:

  • Productschap Tuinbouw (hoofdfinancier)
  • HBAG
  • Rabobank
 
HBAG  

Het HBAG (Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel) Groenten en Fruit registreert alle in Nederland gevestigde bedrijven, die aktiviteiten in de groothandel in groenten en fruit hebben. Het HBAG ontwikkelt activiteiten, die voor ondernemers teveel tijd of geld kosten, maar in gezamenlijk verband voordelen opleveren die groter zijn dan de individuele bijdrage van een bedrijf. Frug I Com is een initiatief van Frugi Venta, maar heeft toepassing in de gehele sector. 
www.hbag.nl

  
Productschap Tuinbouw

Het Productschap Tuinbouw (PT) stimuleert als ketenorganisatie standaardisering en automatisering in de tuinbouw. Frug I Com werkt hard aan het standaardiseren van het uitwisselen van digitale informatie in de
(internationale) groenten- en fruitketen. Het PT ondersteunt deze activiteiten van Frugi I Com van harte.
 www.tuinbouw.nl

 
GS1  

GS1 levert een forse bijdrage door het beschikbaar stellen van resources bij de ontwikkeling en realisatie van de Frug I Com-initiatieven.
www.gs1.nl
 
Rabobank  

De Rabobank is een financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag met een zeer breed aanbod van financiële diensten en producten. De Rabobank heeft de ambitie om in Nederland de grootste, beste en meest klantgedreven en vernieuwende instelling te zijn op financieel terrein. Internationaal wil de Rabobank Groep de beste food & agribank zijn met een sterke aanwezigheid in de belangrijkste food & agrilanden in de wereld. De bank wil daarnaast excelleren op het gebied van duurzaam ondernemen en bankieren, passend bij haar identiteit en maatschappelijke positie.
www.rabobank.nl