Elektronische factuurverwerking loont; best practises
Onderzoek wijst uit dat er nog veel voordeel valt te behalen door elektronische factuurverwerking. De voordelen die met elektronische factuurverwerking kunnen worden behaald hebben betrekking op zowel de kosten als de efficiency. Veel organisaties hebben bijvoorbeeld problemen met het handmatig invoeren van data en inefficiënte processen met betrekking tot het nakijken en goedkeuren van facturen. Deze whitepaper belicht de uitkomsten van onderzoek naar elektronische factuurverwerking door een viertal onafhankelijke bureaus die concluderen dat er een enorm potentieel voor verbetering is door automatisering, onder meer:
  • Lagere kosten voor het aanmaken van facturen
  • Kortere doorlooptijden voor het aanmaken van facturen
  • Minder papierverbruik
Elektronische factuurverwerking: de voordelen
Stroomlijning van het factureringsproces door middel van elektronische factuurverwerking levert meerdere voordelen op, zowel voor grote als kleine organisaties. Dit document geeft informatie over: de cijfers die deze conclusie onderbouwen, welke elementen cruciaal zijn bij elektronische factuurverwerking en aan welke criteria een IT-oplossing moet voldoen. Lees de gratis whitepaper met 5 stappen naar succes door gebruik te maken van elektronische factuurverwerking.

Bron: www.intoretail.nl


 
Elektronisch factureren 1e resultaat Fresh Facturing  
Van Iperen verstuurt sinds kort succesvol elektronische facturen naar partners in de  AGF keten. De eerste ontvanger van de elektronische facturen was CombiVliet. Dit resultaat is tot stand gekomen door het AGF Fresh Facturing stimuleringsprogramma.

AGF Fresh Facturing stimuleringsprogramma
Het AGF Fresh Facturing stimuleringsprogramma is een initiatief van Frugi Venta, Frug I Com, EDI-Circle, ZLTO en ZET solutions. Het programma beoogt het gebruik van elektronisch berichtenverkeer te stimuleren door gebruik te maken van volledig geautomatiseerde facturenstromen binnen de AGF-keten. In de Agri-Food sector worden jaarlijks ongeveer 25 miljoen facturen verstuurd. De kosten van verzending en verwerking van een papieren factuur bedragen circa € 25,- per factuur. Voor een elektronische factuur kunnen de kosten worden gereduceerd tot € 8,- per factuur.

Eerste facturen elektronisch in pilot Van Iperen en CombiVliet
Toeleverancier Van Iperen en glasgroentebedrijf CombiVliet zijn de eerste bedrijven die middels een pilot met het elektronisch factureren via het AGF Fresh Facturing stimuleringsprogramma van start zijn gegaan. Nu de pilotfase succesvol verloopt, kunnen meer bedrijven hieraan gaan deelnemen.
Het eFacturatie netwerk waar voor het elektronisch factureren gebruik van wordt gemaakt, is gebaseerd op de (factuur)berichtenplatformen van  ZET solutions (Z factuur)  en EDI-Circle. Er wordt gebruik gemaakt  van  de berichtenstandaard van GS1. Frug I Com heeft deze GS1 berichtenstandaard geïntroduceerd in de AGF-sector en geeft daarmee de mogelijkheid om bepaalde sectorspecifieke data in factuurberichten op te nemen. Het Fresh Facturing stimuleringsprogramma  biedt voor alle bedrijven van groot naar klein de mogelijkheid om aan te sluiten. Speciaal hiervoor worden standaard softwarekoppelingen ontwikkeld voor de meest gangbare softwarepakketten in de AGF keten. Als de accountant de administratie verzorgt dan kunnen de facturen op verzoek van de gebruikers automatisch doorgestuurd worden naar de systemen van de aangesloten accountskantoren (ABAB, Alfa Accountants, Countus en Flynth). Ook is een koppeling met de FiNBOX van de Rabobank, ING en ABN AMRO beschikbaar.

Klik hier voor het volledige bericht.  
 
Elektronisch factureren kan miljoenen besparen

Vrijdag 17 juni ondertekenden vertegenwoordigers van Frugi Venta, ZLTO, Frug I Com, EDI-Circle en ZET Solutions een overeenkomst met betrekking tot elektronisch factureren in de AGF keten. Het project Fresh Facturing biedt een ketenoplossing voor elektronische facturatie waarmee enorme besparingen kunnen worden gerealiseerd. Volgens VNO-NCW en MKB Nederland kan Nederland per jaar 10 miljard euro besparen.

Binnen de Agri-Food sector worden jaarlijks ongeveer 25 miljoen facturen verstuurd. De kosten van verzending en verwerking van een papieren factuur bedragen circa € 25,- per factuur. Voor een elektronische factuur kunnen de kosten worden gereduceerd tot € 8,- per factuur. De Agri-Food sector kan per jaar ruim 300 miljoen euro besparen met elektronische facturatie.


V.l.n.r. de heren Van Lent (ZET Solutions), Verbaas, Baljeu (Frugi Venta), Pisters (EDI-Circle) en Schutten (ZLTO).

Elektronisch factureren is in snel tempo aan het veranderen. Van een oplossing alleen bereikbaar voor grote ondernemingen nu naar een dagelijkse routine voor elke onderneming.
Sinds de Nederlandse overheid enkele technische belemmeringen uit de weg heeft geruimd, is E-facturatie of E-invoicing een stuk aantrekkelijker geworden. Hiermee loopt ons land vooruit op richtlijnen van de Europese Unie, die bepalen dat elektronische facturen in het jaar 2013 dezelfde fiscaalrechtelijke status hebben als papieren facturen. Ook de AGF-sector gaat nu ook de voordelen hiervan benutten.

Het project Fresh Facturing heeft een looptijd van 1 jaar en heeft als doel het stimuleren van elektronisch berichtenverkeer binnen de AGF-keten door gebruik te maken van volledig geautomatiseerde facturen. Het Z factuur platform van ZET Solutions faciliteert de digitalisering, waarbij ondermeer de GS1-standaard voor E-facturering toegepast gaat worden.
Deze berichten- standaard wordt nu al veelvuldig gebruikt voor de communicatie tussen handel en retailkanaal. GS1-standaards worden, indien ze niet volledig aansluiten op de behoeften van de AGF-keten door Frug I Com in samenwerking met GS1 Nederland toegespitst op de sector.
Onderdeel van het project is het leggen van koppelingen met andere relevante berichtendiensten zoals EDI-Circle. Dit is een initiatief van vier toonaangevende accountantskantoren: ABAB, Alfa Accountants, Countus en GIBO Groep. EDI-Circle is een berichtenplatform met als doel berichtgegevens van leveranciers naar klanten en tussen leveranciers onderling elektronisch binnen te halen, zodat kosten kunnen worden gereduceerd in het administratieve verwerkingsproces.

Een aantal handelsbedrijven en telersverenigingen in de sector heeft inmiddels belangstelling getoond voor Fresh Facturing en aangegeven de mogelijkheden tot invoering van elektronische facturatie te onderzoeken. Ook voor overige ketenpartners, zoals telers en toeleveranciers biedt deze oplossing mogelijkheden.

Bedrijven die interesse hebben, kunnen contact opnemen met projectmanager Ruud Hoosemans van ZLTO (Ruud.Hoosemans@zlto.nl).

 
Fresh Facturing  


Klik op de afbeelding voor een vergroting.
 
Fresh Facturing

Het project Fresh Facturing ontwikkelt een platform voor het uitwisselen van elektronische facturen en factuur gerelateerde berichten speciaal voor de Groente & Fruit keten. Het doel van het Fresh Factuering project is dat bedrijven in de gehele kolom eenvoudig en tegen lage kosten kunnen aansluiten op dit initiatief.