Nieuws Artikelen | Categorieen | Zoeken | Syndicatie

Voorzitter, maar van wat? Voorzitter, maar van wat?
Door frugadmin op donderdag 5 juni 2014 - 3354 x bekeken

Een aantal maanden geleden werd ik door de DPA gevraagd om bestuurslid te worden van Frug I Com. Hoewel ik nauwelijks een goed beeld had van wat Frug I Com nu precies inhield loop ik niet weg voor verantwoordelijkheden. We moeten nu eenmaal allemaal ons steentje bijdragen. Maar toen ik op de vraag voor bestuurslid bevestigend had geantwoord werd mij ook direct maar even het voorzitterschap in de schoenen geschoven.  Oké, doen we dat er ook nog maar even bij.


Maar omdat ik dit soort “erebaantjes” toch wel serieus neem heb ik de laatste maanden veel tijd en aandacht aan Frug I Com geschonken. Ik wist wel dat het een tiental jaren geleden opgericht was als platform voor standaardisering van keteninformatie in de AGF-keten. Maar veel meer was mij niet bekend Als directeur van een telersvereniging welke in een gesloten keten werkt met een aantal handelspartijen is er nooit veel discussie geweest over standaarden en informatie. Deze wordt, voor zover er behoefte aan is, gewoon met elkaar gedeeld en conform onderlinge afspraken met elkaar uitgewisseld. 
Maar onze wereld is ondertussen wel een beetje groter geworden dan alleen de Nederlandse voedingstuinbouw. Nederland exporteert haar agrarische producten over de gehele wereld maar ook wordt er wereldwijd groenten en fruit geproduceerd en geëxporteerd naar Europa. De Nederlandse groenten- en fruithandel speelt hierin een belangrijke rol.

De moderne consument eet tegenwoordig bijna dagelijks producten die van heel dichtbij maar ook vanaf de andere kant van de wereld hier naartoe komen. De grote Europese retailers zorgen ervoor dat al deze producten dagelijks vers te verkrijgen zijn. Het is ondenkbaar dat zij alleen nog lokale seizoensproducten zouden aanbieden.
Deze grote goederenstromen, die dagelijks over de aardbol heen en weer gaan, worden steeds meer vergezeld van grote datastromen.  De retailers moeten vanwege zaken als voedselveiligheid, social responsibility/MVO en wettelijke voorschriften van al deze producten informatie verzamelen. Welke teler of producent, welk product, de gewasbescherming die gebruikt is, wanneer het verscheept is etc. Het is aan de producentenorganisaties en handelsbedrijven deze data vast te leggen . 
Om deze data goed te beheren en eenduidig met klanten te kunnen delen zijn uniforme afspraken nodig. Het wordt knap lastig als iedere retailer of handelaar zijn eigen dataset en communicatiewijze gaat hanteren. En dat is nu exact de kerntaak van Frug I Com. 

Het is als kleine stichting, gevestigd in een klein landje, lastig om dit zomaar even af te dwingen. Maar door de voortrekkers- en pioniersrol te pakken kunnen we als Frug I Com voorop lopen in het afspreken van internationale standaarden en zijn we als het ware (mede) leidend in het proces. Een mooi voorbeeld hiervan is het onlangs afgesproken eLab bericht waarbij de door Frug I Com ontwikkelde standaard de wereldwijde standaard is geworden.

Voorop lopen heeft ook een gevaar in zich. Je staat vaak verder af van de achterban en er is regelmatig onbegrip. ‘Is het allemaal wel nodig wat die mensen van Frug I Com aan het doen zijn?” Daarom gaat Frug I Com de komende maanden de “boer op” Met zoveel mogelijk leden van de ondersteunende organisaties, die zich nu verenigd hebben in het Groenten en Fruit Huis, worden gesprekken aangeknoopt en zal er gekeken worden waarmee Frug I Com, en dan meer specifiek de nieuwe adviestak FIC bv, het desbetreffende lid kan ondersteunen.
Ik heb het idee dat eindelijk, na 10 jaar, de sector door krijgt waar Frug I Com mee bezig is geweest en wat voor voordelen zij ermee kunnen behalen. Ook de retail moet nog een grote inhaalslag maken op dit gebied en dat zal de ontwikkelingen alleen nog maar versnellen.

Toch wel een mooie club dat Frug I Com.

Hans van Luijk, Voorzitter