Nieuws Artikelen | Categorieen | Zoeken | Syndicatie

Van droge hypothese naar verse werkelijkheid… Van droge hypothese naar verse werkelijkheid…
Door frugadmin op dinsdag 9 april 2013 - 4166 x bekeken

BIG T&U Hypothese: De Nederlandse tuinbouwketen speelt een cruciale rol in de wereldmarkt voor groenten, én fruit én sierteeltproducten. Dit zowel als producent van producten maar ook als handels/ketenpartner van naar Europa importerende bedrijven. Data over import/productie/export ligt vast in veel overheidsdatabases voor het keuren van producten, controle etc. en is vrij beschikbaar. De Nederlandse keten moet maximaal gebruikmaken van  deze data door deze te ontsluiten, te integreren en te analyseren met als doel het creëren van nieuwe inzichten die noodzakelijk zijn om onze marktpositie te versterken.

Deze hypothese ligt aan de basis van het project BIG T&U. Hierin willen de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en ICT Roadmap samen een crossover project ontwikkelen om gebruik van informatie in tuinbouwketens te verbeteren en stimuleren.

“Ligt het goud voor het bedrijfsleven in de databases van de overheid?”

In het project staat de vraag centraal op welke wijze we informatie, die door de overheid wordt verzameld voor de uitvoering van haar taken, kunnen gebruiken als marktinformatie voor de ketenpartijen voor een sterkere commerciële performance.

En ik moet u zeggen dat ik denk dat we ons vergissen in hoeveel data overheid verzameld voor al haar taken die de keten en het bedrijfsleven goed kunnen gebruiken om haar performance te verbeteren.  Gegevens die we als bedrijfsleven overigens ook nog een ziens als administratieve lasten waar “we niks aan hebben”. Nee dus, we kunnen door deze gegevens slim te verwerken er net wel wat aan hebben.

Immers, bij NVWA en KCB kennen ze elke partij die ons land binnenkomt en uitgaat. Combineert u dit eens met uw eigen informatie en u weet hoe uw performance is, hoe de marktontwikkeling is. Of wat komt er binnen in de havens? Wat is er onderweg? Of wat kunnen we met perceel registratie van de dienstregelingen? Of de CBS statistieken? Maar dan niet van de statistieken vorig jaar maar van vorige week.

Kortom er zijn kansen om gegevens die er toch zijn tot waarde te brengen met nieuwe technologieën.  Maar ik zie de beren al op de weg:

  • Data is van de overheid; mogen wij die gebruiken?
  • Data kan leiden tot info over individuele bedrijven ? Is dat wel voldoende anoniem?
  • Data zijn niet optelbaar? Hoe doen we dat?
  • Data voor iedereen? Is dat wel veilig?
  • Databerg is enorm, kan mijn PC dat wel aan?

ü  …….

Uiteraard zijn er vele beren op de weg. Maar als bedrijven hun proces kunnen sturen op wat er nu getwitterd wordt dat is er veel mogelijk. Ook voor de AGF.

We zien u dan ook graag op 17 april bij de BIG T&U bijeenkomst over Open & Big Data samen met de Topsector T&U en de ICT Roadmap voor een prikkelende bijeenkomst met kansen voor de toekomst.

Meer informatie ? Aanmelden?

Aanmelden voor ondernemers uit de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de ICT-sector: Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst.

Aanmelden voor bijeenkomst over Big Data in de Topsector Tuinbouw op 17 april

Meer informatie en de uitnodiging BIG-data meeting 17 april 2013