Nieuws Artikelen | Categorieen | Zoeken | Syndicatie

Let's be proud Let's be proud
Door frugadmin op dinsdag 5 februari 2013 - 3409 x bekeken
Als Nederlanders zijn we niet altijd even bescheiden. Maar soms ook wel een beetje te. Dit jaar is het tien jaar geleden dat de Stichting Platform AGF Keteninformatie door de Nederlandse sector werd opgericht. 
Vertrekkend vanuit de opdracht te werken aan gebruik van standaarden in de Nederlandse teelt en handel uitgegroeid tot een spin in het web in standaardisatie in Fresh Produce in de internationale AGF-keten. Waarom moet dat nu hoor ik mensen nog wel eens vragen? Maar waar zijn we als Nederlandse teelt zonder Europesche en Global afzet van onze producten? Waar zijn we als Nederlandse handel zonder de import van over d ehele wereld geteelde producten? Kortom onze keten is internationaal. 

Trots mogen we dan ook zijn op ons initiatief vorig jaar naar wat in de standaardisatiewereld de Venlo Fresh Produce Standards meeting is gaan heten. Daar hebben we in de inspirende omgeving van de Floriade en met medewerking van ZON Fresh Park de belangrijkste stakeholders, projecten en spelers op het domein van standaardisatie in AGF bij elkaar gebracht. Een smeltkroes die momenteel leidt tot het geleidelijk tot stand komen van de internationale infrastructuur voor samenwerken aan standaardisatie. 

In Berlijn deze week komen twee nieuwe initiatieven voor het voetlicht waar de basis voor gelegd is in Venlo. GS1 in Europe start vrijdag op onze stand samen met de sector de Europesche werkgroep voor Fresh Produce. Hier gaan we op Europeesch niveau aan de slag met implementatie van GS1 In de keten. Ook de Zuid-Europese landen gaan zodoende schakelen/inhaken gebaseerd op het werk gedaan door GS1 Germany, Ededa/Metro, diverse bedrijven en Frug I Com. 

Morgen is geagendeerd voor de Freshfell Import/Export meeting de oprichting van de Workgroup paperless Fresh Supply Chain. Hier gaan we kennis, kunde en visie vanuit sector-perpectief op dit domein bij elkaar brengen en sturing geven aan standaardisatie in Business-to-Business (uitvoerend bij GS1 in Europe Fresh Produce) en Business-to-Gouvernance. Eerst gesprekken in Brussel leren dat met name richting de Europesche overheid er veel uitdagingen liggen om er voor te zorgen dat we onze positie t.o.v. de exporterende landen niet verspelen. 

In Berlijn dus weer genoeg om trots op te zijn. Maar ook trots zijn we toch op de demo op onze stand van het Facebility-project. Hier laten we zien hoe we “connecten to the consumer”. Hier is te zijn wat de kansen zijn voor standaardisatie voor de business. 

Zien uw graag op onze stand Hall 3.2 C-20 voor een demo van de Facebility App. 

Harrij Schmeitz

PS. Ook in Berlijn deel uw impressie met de sector op de Twitter #NLFRLOG of #FRUGIVENTA