TWITTER LinkedIn
Facebook YOU TUBE
Pinterest E-mail
Disclaimer  

 

Frug I Com heeft bij de totstandkoming van deze website naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. Frug I Com streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Frug I Com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Frug I Com is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

 

Stichting "Platform AGF Keteninformatie" | Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE  Zoetermeer
KVK nr. 27261565 | BTW NL814107485B01

 
Copyright 2008-2016 Frug I Com   |  disclaimer