Partners  
  • Tomatenteler Vereijken;
  • Van Boxtel Software.
  
 
ZON Fruit en Vegetables en ZLTO

Momenteel zorgt de afzetorganisatie in de meeste gevallen voor een aanvoerbrief. De afzetorganisatie vraagt hiervoor de noodzakelijke informatie aan de teler bij levering. Hierbij wordt voor bestelling van producten en verpakkingsopdrachten vaak dezelfde methodiek gebruikt. In deze situatie ontstaan de volgende knelpunten:

  1. Elke afzetorganisatie hanteert zijn eigen formaat en werkwijze;
  2. Telers, met een vergaande automatisering van hun eigen administratie, moeten deze brief overtikken in het portaal. Het aanleveren middels een bericht is niet mogelijk;
  3. Er vindt momenteel een zeer beperkte of geen overdracht van kwaliteitsinformatieplaats. 
  
 
Doelen
  • Versturen van informatie over de levering van een partij product van teler naar afzetorganisatie op basis van standaard verzendbericht. Deze informatie is nu ook wel bekend als de EAB of Elektronische Aanvoerbrief (“pakbon”).
  • Versturen van de noodzakelijke kwaliteitsinformatie behorend bij de levering noodzakelijk om te voldoen aan de richtlijnen van Eurep GAP etc.
  • Opzetten van een informatiestroom die het mogelijk maakt een juiste borging te realiseren van ketenaansprakelijkheid tussen teler en afzetorganisatie.
Alhoewel de pilot beperkt is tot de relatie ZON - teler zal met name bij de uitwerking getoetst worden in hoeverre andere afzetorganisaties afwijkende methodieken in deze hanteren.
  
 
Praktijkpilots  

In 2006 - 2008 zijn een aantal pilots in de praktijk uitgevoerd om te toetsen of de GS1 standaarden geschikt zijn voor de AGF-keten. Naast toetsing is gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn in de standaard om daar waar geen fit is deze fit te realiseren.

Voor de periode 2009 - 2011 worden een aantal ketenpilots opgestart.