R.Verwoert, FruitmasterGroep  
 
Links  
  
 
Betrouwbaar door uniform systeem  

Bedrijven die AGF verhandelen of bewerken ontvangen product van diverse toeleveranciers. Daarna verwerken ze product tot meerwaarde. Of ze zorgen ervoor dat het product op tijd bij de klant komt. Dit kan efficiënt en betrouwbaar met één uniform systeem voor elektronische uitwisseling van informatie van aan- en verkooporders.

  
 
Datastromen

De AGF-markt kent dagelijkse overschotten en tekorten. Bijkopen of verkopen van producten gebeurt vaak. Dit levert forse datastromen op bij de verwerking van aan- en verkooporders. Die informatiestroom is driedelig: van het bedrijf naar de klant(en), van het bedrijf naar de toeleverancier(s) en intern op het bedrijf. Zeker bij gegevensuitwisseling met andere schakels in de keten, leidt standaardisatie tot kostenverlaging. Bij andere voedingsindustrieën, zoals houdbare producten en zuivel, bleek besparing van twee procent van de totale ketenkosten haalbaar.

  
 
Global Standard One  
Om digitale berichten op elkaar af te kunnen stemmen, hanteert de retail één standaard, de Global Standard One ofwel GS1. De keuze van supermarkten heeft consequenties voor de bedrijven in de AGF-keten. Het is handig als de eigen technologie aansluit bij die van klanten en dus van supermarkten. Dat vereenvoudigt het onderling ‘contact’ in het elektronische berichtenverkeer.

Om flexibel te blijven in de aan- en verkoopmarkt, moet de handel of bewerker wél verder kijken dan zijn grootste klant. Eén uniform systeem, gebruikt door alle bedrijven, vermindert immers de afhankelijkheid van één bedrijf. Dat kan met een standaard voor codes, de labels van pallets en fust en standaard verzendberichten.

  
 
K.Rijnhout, Jaguar  
 
Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem contact op met info@frugicom.nl