Spelregels voor gebruik

Bij toezicht op het gebruik worden de volgende gebruiksregels gehanteerd:

 • Netwerk use
  Het netwerk is alleen te gebruiken om contact met elkaar te leggen in het kader van kennisuitwisseling. Andere gebruiksvormen zijn niet oegestaan.
 • Discussies
  Indien onbekend is waar kennis mogelijk beschikbaar is kan het discussie mechanisme gebruikt worden voor het stellen van vragen aan deelnemers in de groep.
 • Job use
  Het is niet toegestaan de groep te gebruiken voor "headhunting" doeleinden. Misbruik zal direct leiden tot blokkering.
 • Commercial use
  Het is niet toegestaan de groep te gebruiken voor commericele doeleinden. Misbruik zal direct leiden tot blokkering.

Indien de regels worden overtreden of de afspraken niet worden nagekomen, dan zal Frug I Com de betrokken bedrijven direct blokkeren voor deelname aan de groep.

 
Aanmelden

U dient zich eerst aan te melden bij het gratis LinkedIn - Social network. Na deze registratie kunt u zich aanmelden voor de groep Fresh Chain ICT Connection. Nadat Frug I Com uw aanmelding voor de groep ontvangen heeft,  zal Frug I Com deze controleren en u toegang geven tot het netwerk. Lees voor dat u zich aanmeldt de spelregels die Frug I Com heeft opgesteld voor deelname.

 
Fresh Chain ICT Connection

Bedrijven die actief zijn in de AGF-keten, beschikken over veel kennis. Hier werkt men dagelijks met standaarden en zoekt men naar de juiste oplossingen. Het delen van deze informatie tussen bedrijven is van essentieel belang voor de voortgang. Frug I Com wil dit graag stimuleren en heeft hiervoor binnen LinkedIn een community ingericht om personen actief op dit terrein met elkaar in contact te brengen. Deze groep heeft als naam gekregen Frug I Com's Fresh Chain ICT Connection - group.

De groep wordt beheerd door het Frug I Com, waarbij strikte spelregels voor deelnemers worden gehanteerd.

Get Connected ....

 
Over LinkedIn  

LinkedIn

LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk dat gericht is op vakmensen. Het is actief sinds mei 2003.

Een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als 'netwerk' wordt aangeduid, is een netwerk van mensen of groepen mensen. Bijvoorbeeld een verzameling van mensen die elkaar kennen, of organisaties (bedrijven, instellingen) die vaak samenwerken. Daarom kan een bedrijvennetwerk ook gezien worden als een vorm van sociaal netwerk. Het werkwoord 'netwerken' (tijdens een gelegenheid relaties onderhouden en nieuwe relaties opdoen) is hier ook van afgeleid.

Op 23 februari 2009 zijn er wereldwijd meer dan 36 miljoen geregistreerden. LinkedIn groeit de laatste jaren zeer sterk, ook binnen Europa. In 2007 was het het snelst groeiende sociale netwerk in de VS met 189% groei. Nederland is verhoudingsgewijs een van de grootste gemeenschappen.

Het belangrijkste doel van de website is geregistreerden te laten profiteren van elkaars (zakelijke) netwerk. Dat gebeurt door contacten te leggen met anderen die je vertrouwt.

Meer weten: www.linkedin.com of Wikipedia 

 
Spelregels voor deelname  

Om deel te nemen aan de Frug I Com's Fresh Chain ICT Connection - group op LinkedIn zijn de volgende spelregels van toepassing. Deelname aan het net werk is opengesteld voor:

 • ICT'ers in AGF
  ICT-managers, verantwoordelijken en uitvoerders bij bedrijven actief in de AGF-keten. Denk hierbij aan handelshuizen, importeurs, exporteurs, bewerkers, telersverenigingen, logistiek, retailers, telers enz.
 • Beleidsmakers in AGF
  Bestuurders en beleidsmakers actief in AGF zowel aan de publieke (overheid) - als de private zijde en betrokken bij beleid en beleidsontwikkeling in logistiek, teelt en handel.
 • Beleidsmakers in standaardisatie voor AGF
  Personenen actief binnen GS1, UN/Cefact, IFPS enz. die werken aan ontwikkeling van standaarden voor de AGF-keten.
 • Wetenschappers
  Wetenschappers van kennisinstituten die actief zijn op het terrein van ICT in (AGF)supply-chain.
 • Frug I Com Solution Providers in AGF
  Solution Providers welke aangesloten zijn bij het Frug I Com Solution Providers - programma worden aangesloten op het netwerk (max. 2 accounts) per Solution Provider.

Aanvragen voor deelname aan het netwerk worden getoetst aan bovenstaande criteria. Indien Frug I Com van mening is dat aanvrager niet voldoet aan dit profiel zal de toegang geweigerd worden c.q. geblokkeerd worden.